background

İş Geliştirme Yönetimi

İş Geliştirme Yönetimi

İstanbul Yabancılar ve Yatırım Merkezi-İYMER, misyon olarak Türk Kobilerinin çokuluslu ortaklık modelleriyle uluslararasılaşmasını hedeflemektedir. Bu şekilde Türk bilim, sanayi ve teknoloji ürünlerinin uluslararası pazarlara erişiminin daha etkin ve kalıcı olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki şektörlerde iş geliştirme çalışmaları yürütülmekte, Türkiye’nin bilgi, tecrübe ve kapasitesiyle güçlü olduğu alanlarda ikili ya da çokuluslu ortak iş modelleri geliştirilmektedir.

  1. Altyapı Sistemleri
  2. Çevre Teknolojileri
  3. Dış Ticaret
  4. Gayrimenkul
  5. Primer
  6. Sağlık Turizmi
  7. Yenilebilir Enerji