background

Çevre teknolojileri

Çevre teknolojileri

GERİDÖNÜŞÜM

Herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan yeniden kullanılabilir atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ikincil hammaddeye dönüştürülmesi ve tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. İYMER, Türkiye’nin geliştirdiği geri dönüşüm sistemleri ve teknolojilerini küresel pazarlara tanıtmakta ve yerel ekonomilere katkı sağlamaktadır.

 

ATIK YÖNETİM VE TEKNOLOJİLERİ

Atık Yönetimi, atık maddelerin toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşümü ve bertarafı ile  teknik, sosyal, hukuki, ekonomik ve çevresel konuları içine alan çok geniş bir çalışma alanıdır. 

Atık yönetimi teknolojileri içerisinde çöp ayrıştırma tesisleri, düzenli depolama, biyolojik arıtma, çöpten enerji üretimi, yakma ve geri dönüşüm sistemleri yer almaktadır. İYMER, Türkiye’nin geliştirdiği entegre atık yönetim sistemlerini ve teknolojilerini küresel pazarlara tanıtmakta ve daha yeşil bir dünyayı hedeflemektedir.

Şehir ve evsel atıkların yakılarak çöpten enerji üretimi projeleri de bu kapsamda pörtföyümüzde yer almaktadır.

• Deniz Deşarj Hatları

• Katı Atık Depolama Sistemleri

• Şebeke Hatları,Maden Projeleri

• Endüstriyel Tesisler

• Hes Projeleri

• Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma Sistemleri

• Sanayi tipi ve Mobil Ozon Sistemleri

 

Akışkan Yataklı Atık Yakma Tesisi

Yenilenebilir Enerji Atık ve Geri Dönüşüm Kazanım Sistemi

Mobil Ozon Jeneratörü

Mobil Ozon Jenetatörü Nasıl Kullanılır?