background

Misyon

Misyon

Uluslararası yatırımcılara çok yönlü danışmanlık hizmeti vererek Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlarını artırmak, çokuluslu ortaklık modelleri ile Türk KOBİ’lerini dünya pazarlarına açmaktır.