background
İymer | İstanbul Yabancılar ve Yatırım Merkezi | Istanbul Foreigners and Investment Center |

Ürünler /Metaller

Metaller

Bakır

Bakır bir metaldir. Periyodik cetvelde 1B grubunda bulunan bir geçiş metalidir. Hemen aşağı

Detaylı Bilgi

Bakır Sülfat

Bakır (II) sülfat pentahidrat eritmeden önce parçalanır . 63 ° C’de (145 ° F) ısıtma

Detaylı Bilgi

Çinko

Çinko, bileşiklerinde +2 değerlikli olarak bulunur ve oluşturduğu bileşiklerde genelde iy

Detaylı Bilgi

Çinko Sülfat

Çinko sülfat, kimyasal formülü ZnSO₄ olan, beyaz renkli, kristal bir bileşiktir. Suda çöz

Detaylı Bilgi