background
İymer | İstanbul Yabancılar ve Yatırım Merkezi | Istanbul Foreigners and Investment Center | TDP-022
TDP-022

Boyalar ve kaplamalar, mürekkepler, tekstiller, plastikler ve polimerler, kozmetikler dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılan suda çözünmeyen ürünler. Pigmentler, reçineler ve bağlayıcılar yardımıyla bir macun veya sıvı içinde çözülebilir (öğütülebilir).

pigmentler,boya,hammadde

Referanslar